Draudzes "Brīvības Centrs" mācītāji Kaspars un Kristīne Žavneri tic vienam Trīsvienīgam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Dievs ir pirmais un pats svarīgākais viņu dzīvēs. Ļoti dziļas un tuvas attiecības ar Dzīvo Dievu kā Personu - viņu galvenais mērķis personīgajās dzīvēs.

      Pastāvīgi meklējot Dievu, garīgi augot un tiecoties vairāk pēc Viņa, kā arī mīlestībā uz cilvēkiem, tika izveidota draudze "Brīvības Centrs". Saņemot no Dieva garīgu redzējumu, mācītāji bez kompromisiem virzās tajā un ir nodevušies kalpot Tam Kungam un cilvēkiem.

       Ļoti būtiska lieta viņiem ir Dieva sirds izzināšana. To iepazīstot, Dievs atklājis kādas Sava rakstura daļas, Savas emocijas un vēlmes. Tāpat kā mēs Bībelē lasam, ka Jēzu krustā piesita tā laika reliģija – farizeji un saduķeji, tāpat arī tagad ļoti daudzi tiek pievilti ar reliģisku mācību kristiešu draudzēs tā vietā, lai vestu cilvēkus tuvāk Dzīvam Dievam. Tādēļ arī mācītāju sirdis deg par to, lai cilvēkus vestu tuvāk Dzīvam Dievam un atmaskotu reliģiju.

       Būt līdzīgākiem Jēzum ir viņu cenšanās–svēttapšana, sirds šķīstums, mīlestība, pazemība un visi citi Gara augļi (Gal.5:22-23). Lai tas notiktu ne tikai viņu, bet arī citu kristiešu dzīvēs ir nepieciešams Svētais Gars, kas transformē mūsu prātu, mūsu garu, kā rakstīts: „Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā (prātā), lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba; to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Rom.12:2)

      Tas sapnis, ko Dievs licis mācītāju sirdīs ir, ka draudze būtu šķīsta un svēta kā Līgava sagatavota savam Līgavainim Jēzum Kristum. Dziedinātas cilvēku dvēseles, sirdis no sāpēm, aizvainojumiem, traģiskiem notikumiem. Spēcīgi, nodevušies, sev nomiruši, dzīvi Kristum kristieši uz zemes, kas pilda Dieva gribu un piepilda Viņa aicinājumu savām dzīvēm. Zīmes un brīnumi kā dabiski, līdzejoši notikumi īstiem Dieva Bērniem, kā Bībelē to varam lasīt, notika pirmajās draudzēs.

      Mācītāju novēlējums katram: Meklējiet To Kungu, jo Viņš ir tik tuvu pie katra no mums (Ap.d.17:27). Kad atrodat visdārgāko pērli, tad nebaidieties atdot visas pārējās, lai iegūtu to vienu, visskaistāko, jo tā ir Debesu Valstība un mūžīgā dzīvība, ko Dievs Tēvs mums katram dāvā caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Un skrieniet šo skrējienu nepagurstot, jo Viņa spēks mūsu nespēkā varens parādās, lai beigās iemantotu nevīstošo godības vainagu. Un nebaidieties nomirt sev, atstāt visu un sekot Viņam, jo kas savu dzīvību šeit iemantos, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību atdos par Jēzu Kristu, tas iemantos mūžīgo!

 

                                                            Mīlam Jūs un esiet svētīti !

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015

Transformation Center Online Radio 24/7

Spied šeit un klausies tava datora vai viedtālruņa atskaņotājā