Draudze "Brīvības Centrs" tika dibināta 2014.gadā, kad Dievs uzrunāja mācītāju Kasparu Žavneru ar skaidru redzējumu par glābtu Latviju un arī daudzām citām tautām, kā rakstīts Mateja evaņģēlija 28.nodaļā: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

      Mācītājiem Kasparam un Kristīnei Žavneriem sirdī ļoti atsaucās G12 vīzija un draudzes struktūra, kas paredz  komandas un Mājas grupu veidošanu, Inkaunteru un Līderu skolas vadīšanu jaunu Kristus mācekļu pacelšanai.

      Šī struktūra ir tikai kā palīglīdzeklis draudzes garīgajai virzībai. Draudzes "Brīvības Centrs" garīgā vīzija ir ne tikai cilvēku dvēseļu mantošana Debesu Valstībai, bet arī tālākās rūpes par šiem cilvēkiem, viņu apmācība un jaunu līderu veidošana.

      Pats galvenais, kas raksturo šo draudzi, ir tās Gars, tas ir dzīvais Dievs, Viņa klātbūtne, Godība un Svētums.  "...Viņš dod cilvēkam visu - dzīvību, elpu un pilnīgi visu "( Ap.d.17:25).

      Draudze tic vienam trīsvienīgam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam un pielūdz tikai un vienīgi Viņu.

       Mūsu draudzes mērķis - būt tuvās un dziļās, personīgās attiecībās ar Dievu, arvien vairāk līdzināties Jēzum Kristum un izplatīt Viņa gaismu tālāk šajā pasaulē. 

 

Lejuplādēt video MP4

 

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015

Transformation Center Online Radio 24/7

Spied šeit un klausies tava datora vai viedtālruņa atskaņotājā